Inspekcja Rurociągu

Robot do Zadań Specjalnych

Jednym z powodów konstruowania robotów jest możliwość ich wykorzystania w miejscach niedostępnych dla człowieka lub stwarzających zagrożenie dla jego zdrowia a często nawet życia. Takimi miejscami są m. in. rurociągi transportujące ropę lub gaz. Konieczność inspekcji od wewnątrz kostrukcji rozciągających się na wiele tysięcy kilometrów sprawiła, że dosyć szybko w tym celu zaczęto wykorzystywać roboty. Wyposażone w szereg czujników, urządzeń wizyjnych oraz różnego typu efektorów są w stanie zlokalizować usterkę a często także samodzielnie ją naprawić.

Cel

Prezentowany model ma na celu pokazanie, z jakimi problemami możemy spotkać się podczas konstruowania tego typu robotów. Zadaniem naszego robota jest wykrycie i zasygnalizowanie operatorowi uszkodzenia rury.

2018-08-19T18:23:59+00:002015-12-06|